GL ชำระหนี้ JTA เพิ่ม 225 ลบ. เหลือ 259 ลบ. รอขายหุ้น Bank JTrust อินโดฯ

HoonSmart.com>> “กรุ๊ป ลีส” ทยอยชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ให้แก่ ให้ J Trust Asia เพิ่มอีก 225 ล้านบาท ยอดคงเหลือเหลือ 259 ล้านบาท เผยอยู่ระหว่างขายหุ้น Bank JTrust Indonesia เพื่อนำเงินชำระหนี้

บริษัท กรุ๊ป ลีส (GL) แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความในศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง J Trust Asia Pte. Ltd (JTA) และ Group Lease Holdings Pte. Ltd (GLH) ว่า บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์โดยจ่ายเงินสดจำนวน 7.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 225 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2564 ฉะนั้นคงเหลือหนี้ตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์จำนวน 8.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 259 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่จะดำเนินการชำระโดยจำเลยท่านอื่น ซึ่งบางท่านเป็น “ลูกหนี้ของ GLH”

นอกจากนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการขายหุ้นของ Bank JTrust Indonesia เพื่อนำมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์

ทั้งนี้ตามที่ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 บริษัท J Trust Asia Pte. Ltd (JTA) ได้ยื่นฟ้อง Group Lease Holdings Pte. Ltd (GLH) บริษัทย่อยที่ GL ถือหุ้นทั้งหมดต่อศาลสิงคโปร์ โดยกล่าวหาว่า GLH และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันหลอกลวงทำให้ JTA เชื่อว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ดีกว่าความเป็นจริง จึงได้ตกลงเข้ามาลงทุนในบริษัทฯ

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563 ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำพิพากษายกคำฟ้องของ JTA ที่ฟ้องจำเลยทั้งหมด ฐานละเมิดโดยร่วมกันหลอกลวงให้เข้าทำธุรกรรม พร้อมทั้งสั่งให้ JTA ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของจำเลย ซึ่งต่อมา JTA ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวและเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2563 ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยตัดสินให้ GLH และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายบางส่วน จากการลงทุนของ JTA เป็นจำนวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,187 ล้านบาท) นั้น

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2564 บริษัทฯ ได้รายงานว่า บริษัทฯ ได้เริ่มทำการชำระเงินตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์โดยจ่ายเงินสดจำนวน 37 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 1,100 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2564 บริษัทฯ ได้เงินสดจำนวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 530 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลประเทศสิงคโปร์