ผถห. LEO ไฟเขียวปันผล 0.07 บาท – ลงทุน Self Storage

ผถห. LEO ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.07บ./หุ้น-ลงทุน Leo Self Storage แห่งใหม่

เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย มานพ ปัจวิทย์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ( LEO ) ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นเงินสดอัตรา 0.07 บ./หุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 27 พ.ค. 2564 และอนุมัติให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนถนนเจริญกรุง บริเวณตลาดน้อย เนื้อที่รวม 1-1-30 ไร่ หรือ 530 ตารางวา ระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาโครงการให้เช่าห้องเก็บของส่วนบุคคล (Leo Self Storage) แห่งใหม่ มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 147.22 ล้านบาท

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์  พระราม 3 เมื่อเร็ว ๆ นี้