TPCH กำไรไตรมาสแรก 47 ลบ. ลดลง 45%

HoonSmart.com>> “ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง” ไตรมาส 1/64 กำไรสุทธิ 47 ล้านบาท ลดลง 44.7% ต้นทุนขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 กำไรสุทธิ 47.45 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.12 บาท ลดลง 44.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 85.72 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.21 บาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าจํานวน 566.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกนของปีก่อน 172.82 ล้านบาท หรือ 43.9% และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จํานวน 94.19 ล้านบาท หรือ 20% เนื่องมาจากมีโครงการที่ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 9 โครงการ และอีก 1 โครงการที่รับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น

ด้านต้นทุนจากการขายไฟฟ้า จํานวน 415.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกนของปีก่อน 199.72 ล้านบาท หรือ 92.7% และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จํานวน 47.05 ล้านบาท หรือ 12.8% ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าจ้างเดินเครื่อง/ ค่าบริหารจัดการเดินเครื่อง ค่าเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้าในโครงการค่าเบี้ยประกนภัย ค่าขนขี้เถ้า และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างเครื่องจักรที่เป็นทรัพย์สินหลักให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น