ผู้ถือหุ้น TQR ไฟเขียวปันผล 0.014 บาท/หุ้น

ผู้ถือหุ้น TQR อนุมัติจ่ายปันผล 0.014 บาท/หุ้น

คุณกฤษณะ บุญยะชัย ประธานกรรมการ, คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณยุพเรศ พิริยะพันธุ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ที คิว อาร์  (TQR) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานไตรมาส 4 /2563 หุ้นละ 0.014 บาท  กำหนดจ่ายปันผล  11 พ.ค. 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการคู่ค้า และลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งมั่นใจว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บมจ.ที คิว อาร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้