บลจ.บีแคปเปิดขายกอง BCAP –XHEALTH ลงทุนหุ้นธุรกิจเฮลท์แคร์ทั่วโลก

HoonSmart.com>> บลจ.บีแคป ส่งกอง BCAP –XHEALTH กองทุนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต เน้นกระจายการลงทุนบริษัทเกี่ยวกับสุขภาพทั่วโลกที่มีนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ศักยภาพเติบโตสูง รับเมกะเทรนด์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพยุคใหม่ ขาย IPO ระหว่าง 6-12 พ.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท

เมธ์วดี ประเสริฐสินธนา

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอกแคปปิตอล หรือ BCAP เปิดเผยว่า บริษัทจะเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือ IPO กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ (BCAP –XHEALTH) ในวันที่ 6-12 พ.ค.2564 โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ที่ลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพที่มีนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

การลงทุนในกองทุน BCAP –XHEALTH ตอบโจทย์การลงทุน ที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก จากการเปลี่ยนแปลงในหลายปัจจัยทั้ง แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นประกอบกับโครงสร้างประชากรโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีโอกาสเติบโตไปอีกมาก โดยปัจจุบันตลาดด้านสุขภาพและการแพทย์มีขนาดประมาณ 8.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ใหญ่กว่าตลาดรถ EV ประมาณ 53 เท่า และใหญ่กว่าตลาดสมาร์ทโฟนทั้งโลกประมาณ 11 เท่า

จะเห็นว่าในปัจจุบันยังมีโรคชนิดใหม่เกิดขึ้น ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูงสมัยใหม่ในการคิดค้นวัคซีนในการป้องกันรักษา เช่นวัคซีนโควิด ที่มีการใช้เทคโนโลยี mRNA ในการคิดค้นยังไม่รวมถึงการพัฒนาด้านการดูแล ป้องกัน สุขภาพที่จะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เช่นการรักษาในระดับยีน การแพทย์โดยเทคโนโลยีชีวภาพ การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำสูง ทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจการแพทย์แบบเดิม ๆ

กองทุน BCAP-XHEALTH ยังมีจุดเด่น คือลงทุนแบบ Fund of Funds ผสมผสานทั้งกองทุน Active และ Passive มีการกระจายการลงทุนครอบคลุมทำให้มีหุ้นในพอร์ตเกือบ 400 ตัว โดยเริ่มจัดตั้งผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนผ่านกองทุน5 อันดับแรกดังนี้

กองทุน ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) : ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการพัฒนาการรักษาให้ลึกลงไปในระดับพันธุกรรม (ยีน)

กองทุน iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) : ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Biotechnology และ Pharmaceutical ที่จดทะเบียนใน NASDAQ
กองทุน Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund (CSGDIBU) : ลงทุนในบริษัทที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ (Digital Health) ทั่วโลก

กองทุน Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) : ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจด้าน Telemedicine และ Digital Healthcare

กองทุน Global X China Biotech ETF ( 2820.HK) : ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare และหรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมด้านเฮลท์แคร์ ของประเทศจีน

“กองทุน BCAP-XHEALTH เป็นการออกแบบให้เป็นกองทุน ฟันด์ออฟฟันด์ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความได้เปรียบด้านความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนในอนาคต โดยนโยบายการลงทุนจะกระจายการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน ซึ่งจะลงทุนในหลายกองทุน โดยเน้นการลงทุนที่มีความแตกต่างกันออกไป ตามความเชี่ยวชาญและถนัดในแต่ละกอง เป็นกองทุนที่ลงทุนครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ต้องการเพราะมองว่า วงการแพทย์มีการพัฒนาและเกิด Tech Disruption ตลอดเวลา”นางเมธ์วดี กล่าว