ทิสโก้ แชร์หุ้นเข้าข่ายติดแคชบาลานซ์

บล.ทิสโก้ เตือนหุ้นเข้าเกณฑ์ติดแคชบาลานซ์แล้ว BWG, PROEN, SCI, UMI 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ เตือนหุ้นที่เข้าข่ายติดแคชบาลานซ์ แล้ว ประกอบด้วย

• BWG, PROEN, SCI, UMI

• ACG 6พ.ค.ห้ามเทรด>=144 ล้านบาท
• AJA ห้ามเทรด>=146  ล้านบาท
• IND ห้ามเทรด>=57 ล้านบาท
• KWM ห้ามเทรด>=129 ล้านบาท
• META ห้ามเทรด>=62 ล้านบาท
• NCL ห้ามเทรด>=112 ล้านบาท
• TWZ ห้ามเทรด>=49  ล้านบาท

• DCON 6พ.ค.ห้ามปิด>=0.69 บาท
• GBX ห้ามปิด>=1.59 บาท
• SFLEX ห้ามปิด>=7 บาท

• JWD 6 พ.ค.ห้ามเทรด>=608 ล้านบาท และ ห้ามปิด>=11.4 บาท
• DOD 6 พ.ค.ห้ามเทรด>=97 ล้านบาท และ ห้ามปิด>=13.8  บาท

• BROOK, BROOK-W5, DELT19C2108B, MICRO, TTA, WORK ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 7 พ.ค. / SAAM ถึง 10 พ.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)