IRPC ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบชุดกาวน์-น้ำดื่ม รพ.สนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย ทีมงานคลังน้ำมันพระประแดง เป็นตัวแทนส่งมอบชุด Coverall ชุดกาวน์ อย่างละ 250 ชุด และ น้ำดื่มจำนวน 2,000 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยมี คุณศิรสิทธิ์ แดงสด รองผู้อำนวยการทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ด้านปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มต้องเฝ้าระวัง ได้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว