UWC ชื่อใหม่ “สกาย ทาวเวอร์” เพิ่มทุน-แจกวอร์แรนต์ XR 7 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น UWC ไฟเขียวเพิ่มทุน RO ราคา 0.04 บาท แจกวอร์แรนท์ 1:1 ขึ้น XR 7 พค.นี้ พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “สกาย ทาวเวอร์”

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอื้อวิทยา (UWC)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 13,162.52 ล้านหุ้น สัดส่วน 1:1: 0.04 บาท

กำหนด XR  (ไม่ได้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน)  วันที่ 7 พ.ค. 2564  จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน 28 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2564

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่มทุนตาม จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น (Warrant ) ฟรี สัดส่วน  1:1 ราคาใช้สิทธิ 0.08 บาท อายุวอร์แรนต์ 2 ปี

การเพิ่มทุนครั้งนี้  เป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินครั้งสำคัญ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง   สามารถเพิ่มโอกาสรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินและได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งจะช่วยเสริมสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจที่จะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท ฯ มุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจในกระแสความเปลี่ยนแปลงมหภาค หรือ MEGA TREND อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และธุรกิจเทเลคอม สร้างความเติบโตให้บริษัทในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างโครงการแรกที่บริษัทได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและริเริ่มแล้วคือ ธุรกิจให้เช่าสถานีโทรคมนาคม หรือ Tower Co ในประเทศฟิลิปปินส์

ก่อนหน้านี้  การพึ่งพิงรายได้จากโครงการเสาส่งในประเทศเพียงอย่างเดียว  สร้างรายได้ไม่สม่ำเสมอในช่วงรอยต่อการประมูลงานภาครัฐ เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับความชำนาญของบริษัท จึงได้ขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศที่เป็นธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอม เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและผลกำไรต่อเนื่องในระยะยาว

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ เป็นบริษัท ” สกาย ทาวเวอร์”  เพื่อสะท้อนการปรับตัวขององค์กร และพัฒนาการของธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทในรอบ 54 ปีนี้ด้วย

สำหรับ UWC เป็นผู้ผลิตเสาโทรคมนาคม และเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงดำเนินธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ