ผถห. SIMAT ไฟเขียวเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนต์ 5 ฟรี

ผถห. SIMAT ไฟเขียวแจกบิ๊กโบนัส เพิ่มทุนขาย RO สัดส่วน 7:1 ราคาหุ้นละ 3 บาท  ควบแจก SIMAT-W5 ฟรี ขึ้น XR วันที่ 10 พ.ค.นี้  เตรียมขายหุ้นกู้อีก 300 ล้านบาท รองรับแผนการเติบโต-ขยายธุรกิจ

ภาพประกอบ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เม.ย.2564 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 75,373,827 หุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 3 บาท

อนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 5 หรือ SIMAT-W5 จำนวน 150.747 ล้านหน่วย จัดสรรฟรีให้ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 4 หุ้นต่อ 1 วอร์แรนต์ อายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 2 บาท  กำหนดวันขึ้น XR  วันที่ 10 พ.ค. 2564

นอกจากนี้ ยังอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุไม่เกิน 3 ปี เพื่อใช้ชำระเงินกู้ยืม หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน