โออาร์-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต.

HoonSmart.com>>โออาร์-บางจาก ปรับเพิ่มราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล-กลุ่มเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด  และ E20 ขึ้น 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต.  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 30 เม.ย.นี้

บริษัท โออาร์ (OR) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด กลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด รวมถึง E20 ปรับขึ้นลิตรละ 0.40 บาท ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (30 เม.ย.64)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 34.66 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.25 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.98 บาท, E20 ลิตรละ 25.74 บาท, E85 ลิตรละ 21.49 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 24.09 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)