“ทีเอ็มบีธนชาต” พร้อมเผยโฉมโลโก้ธนาคารใหม่ 7 พ.ค.นี้

หลังจากที่ “ทีเอ็มบีธนชาต” ได้ประกาศชื่อใหม่ออกไปแล้ว ก็เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคมนี้ ซึ่งธนาคารพร้อมเปิดตัวโลโก้ของธนาคาร หรือ “ttb” เพื่อสื่อสารสร้างความคุ้นเคยให้ลูกค้า และจะทยอยเห็นโลโก้ “ttb” ผ่านช่องทางทั้ง สาขา ตู้เอทีเอ็ม และสื่อการตลาดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ลูกค้าทีเอ็มบีสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ได้เช่นเดิมภายใต้แบรนด์ใหม่ ด้านลูกค้าของธนชาต ธนาคารขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น โดยธนาคารจะทำการสื่อสารแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า รวมทั้งขั้นตอนที่แนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติเพื่อความต่อเนื่องในการใช้บริการของทีเอ็มบีธนชาตต่อไป