กองทุนบัวหลวงเก็บหุ้น TOA เข้าพอร์ต 0.0533% ขยับถือ 10.0361%

HoonSmart.com>> กองทุนบัวหลวงเข้าเก็บหุ้นสี “ทีโอเอ เพ้นท์” เข้าพอร์ตกว่า 1.08 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.0533% ขยับถือหุ้น 10.0361%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด หรือกองทุนบัวหลวง ได้มาหุ้นของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2564 จำนวน 1,081,600 หุ้น คิดเป็น 0.0533% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 203,634,300 หุ้น หรือ 10.0361% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น TOA ปิดตลาด 28 เม.ย.2564 ที่ราคา 33.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ +0.75% มูลค่าการซื้อขาย 319.61 ล้านบาท

ขณะที่ความเคลื่อนไหวหุ้นเมื่อ 27 เม.ย.ที่ทำรายการ ราคาเปิด 33.25 บาท ขึ้นไปแตะสูงสุด 34.00 บาท ต่ำสุด 33.00 บาทและปิด 33.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ +2.29% มูลค่าการซื้อขาย 371.90 ล้านบาท