เมืองไทยประกันชีวิตผนึก รพ.คู่สัญญา 35 แห่ง ให้บริการ Telemedicine ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

HoonSmart.com>> เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญา 35 แห่งพร้อมเปิดให้บริการผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.64 มอบความอุ่นใจอำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยงผู้ที่มีโรคเรื้อรัง

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยผู้เอาประกันภัยที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล ดังนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่พร้อม เปิดให้บริการผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุยายน 2564

ทั้งนี้ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมให้บริการ จำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย Samitivej Virtual Hospital, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค, โรงพยาบาลเจ้าพระยา, โรงพยาบาลเทพธารินทร์, โรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลบางปะกอก 1, โรงพยาบาลบางปะกอก 9, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์, โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน, โรงพยาบาลพญาไท 1, โรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลพญาไท 3, โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์, โรงพยาบาลพระรามเก้า, โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์, โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี ,โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์, โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9, โรงพยาบาลบางปะกอก 3, โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ, โรงพยาบาลมหาชัย 1, โรงพยาบาลมหาชัย 2, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา, โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี, โรงพยาบาลศรีสวรรค์, โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด