TIDLOR เคาะราคาขาย 36.50 บาท รายย่อย 7.5 หมื่นคนได้ 1 พันหุ้น

HoonSmart.com>> “เงินติดล้อ”เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่สูงสุด 36.50 บาท จัดสรรให้รายย่อยเพิ่มขึ้นจาก 46.5 ล้านหุ้นเป็น 75 ล้านหุ้น ได้คนละ 1,000 หุ้น นักลงทุนสถาบันกว่า 190 รายทั่วโลกสนใจลงทุนอย่างท่วมท้น คาดเข้าซื้อขายใน SET 10 พ.ค. 64

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ (TIDLOR) เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) รวมทั้งสิ้น 1,043,542,800 หุ้น (รวมหุ้นส่วนเกิน- กรีนชู) ในราคาขายที่ 36.50 บาท จากราคาเบื้องต้นที่ 34.00-36.50 บาท โดยมีมูลค่าเสนอขายรวมประมาณ 38,089 ล้านบาท นับว่าเป็นหุ้น IPO ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุด และสูงสุด 5 ลำดับแรกในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย

หุ้นบริษัทเงินติดล้อมีนักลงทุนสถาบันกว่า 190 รายทั่วโลกแสดงความสนใจลงทุนอย่างท่วมท้นและมีมูลค่ารวมกันสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และศักยภาพในการการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต

สำหรับผู้ซื้อรายย่อยจองซื้อตั้งแต่วันที่ 22 – 26 เม.ย.ที่ผ่านมา มีผู้แสดงความสนใจจองซื้อหุ้นจำนวนมาก จึงจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 46.5 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวม 75 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 2,737 ล้านบาท โดยคำนึงถึงหลายปัจจัยที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

“ หุ้น IPO ของเงินติดล้อได้รับความสนใจเกินความคาดหมาย ระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจำนวน 1,000 หุ้น สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นได้ประมาณเวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 เม.ย.2564 เป็นต้นไป และจะทยอยคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.เป็นตันไป

ส่วนวัตถุประสงค์ของการระดมทุน บริษัทฯจะนำเงินไปใช้ขยายธุรกิจสินเชื่อและนายหน้าประกันภัย ทั้งการขยายสาขาและลงทุนพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต