BAY เปิดตัว “กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ” คุ้มครองแบบเหมาจ่าย ปรับแผนตามคุณ

HoonSmart.com>> “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” เปิดตัว “กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ” พัฒนามาจากความต้องการของลูกค้าหลากสายอาชีพ มอบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ในแบบเหมาจ่ายที่ลูกค้าเลือกปรับแผนได้ตามความต้องการ ทั้งแบ่งจ่ายได้ตามใจ ประหยัดเบี้ยตามใจ เสริมได้ตามใจ และปรับวงเงินความคุ้มครองได้ตามใจ หวังตอบโจทย์วัยทำงานทั้ง มนุษย์เงินเดือน เอสเอ็มอี และฟรีแลนซ์

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีโรคร้ายใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ทำให้การเจ็บป่วยเป็นภาระทางการเงินของบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าก็ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นมาก และถึงแม้หลายคนจะมีสวัสดิการบัตรทองของรัฐ สวัสดิการจากการเป็นข้าราชการ ประกันสังคม หรือแม้แต่ประกันกลุ่มจากบริษัทเอกชน แต่สวัสดิการเหล่านี้ ก็มักจะไม่ครอบคลุมเพียงพอ ดังนั้น การมีประกันคุ้มครองสุขภาพจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน

อย่างไรก็ตาม ประกันสุขภาพที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน มีราคาค่อนข้างสูง เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับวัยทำงานที่มีภาระค่าใช้จ่ายประจำอยู่แล้ว กรุงศรีเข้าใจถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้ออกแบบประกันที่มีความยืดหยุ่นทั้งเรื่องการจ่ายเบี้ย และความคุ้มครองที่ปรับเลือกเองได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยังได้รับความคุ้มครองสุขภาพที่ดี จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ล่าสุด “กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ”

“กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ” แบบประกันสุขภาพมอบความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย แต่ปรับแผนได้ยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าตามไลฟ์สไตล์และสายอาชีพ มีทั้งหมด 3 แผน ได้แก่ แผนเบาใจ แผนอุ่นใจ แผนสบายใจ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของวัยทำงานแต่ละกลุ่ม กลุ่มอาชีพอิสระ ให้ทางเลือกประหยัดเบี้ยตามใจ โดยสามารถแบ่งจ่ายได้ตามใจทั้งแบบรายเดือน รายสามเดือน และรายหกเดือน หรือเลือกเสริมชดเชยรายได้รายวันได้ พนักงานบริษัท สามารถเลือกประหยัดเบี้ยได้ตามใจจากแผนประกันสุขภาพที่มีอยู่เดิม กลุ่มเจ้าของกิจการรายย่อย สามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็น เสริมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เสริมชดเชยรายได้รายวัน หรือเสริมความคุ้มครองโรคร้ายแรง

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ “กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ” มีจำนวนเงินเอาประกันคุ้มครองสุขภาพที่ปรับความคุ้มครองได้ตามใจที่ 5 แสนบาท 3 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี ถึง 70 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 79 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี) ให้ทางเลือกจ่ายเบี้ยแบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) เพื่อประหยัดเบี้ยประกันรายปี พร้อมสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น ให้ความคุ้มครองทั้งโรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ แล้วยังสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความคุ้มครองด้านโรคร้ายแรง ค่าชดเชยรายวัน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีผู้ป่วยในและกรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Case) นอกจากนี้ ยังสามารถรับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญาหลัก และยังได้รับความคุ้มครองสุขภาพระหว่างสัญญาอีกด้วย

“ด้วยการมุ่งเน้นกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง กรุงศรี มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกช่วงอายุ และไลฟ์สไตล์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ” จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพได้ง่ายขึ้นด้วยแผนและความคุ้มครองที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน” นายพงษ์อนันต์ กล่าว