HMPRO กำไร Q1/64 กว่า 1,362 ลบ. เติบโต 7.58%

HoonSmart.com>> “โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์” กำไรสุทธิไตรมาส 1/64 จำนวน 1,362 ล้านบาท เติบโต 7.85% จากงวดปีก่อน รายได้รวมเพิ้มขึ้น 3.30% อยู่ที่ 15,832 ล้านบาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,362.47 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.10 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 95.95 ล้านบาท หรือ 7.58% ที่มีกำไรสุทธิ 1,266.52 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.10 บาท

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 15,832.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 505.27 ล้านบาท หรือ 3.30% และมีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 3,873.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.02 ล้านบาท หรือ 3.58% เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 25.71% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 25.73% ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของกลุ่มสินค้าขายในกลุ่มของสินค้าที่มีอัตรากำไรเพิ่มขึ้น

ด้านต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ จ านวน 162.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.68 ล้านบาท หรือ 8.45% จากการเพิ่มของค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายการจัดจ้างงานจากภายนอก (Outsource) ของธุรกิจบริหารพื้นที่ให้เช่ารวมถึงในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีการเปิดดำเนินการได้ตามปกติในขณะที่ปี 2563 มีการปิดดำเนินการชั่วคราวในช่วงปลายเดือนมี.ค.