ทัวร์ลง “ณ” ไฮโซดัง “วินด์ เอนเนอร์ยี่ ฯ ” เรียกคืน 128 ล้านบาท

HoonSmart.com>>ทัวร์ลง “ณ ” ไฮโซดัง  โดนวินด์ฟ้องเพิ่ม เรียกคืน 128 ล้านบ. หลังตั้งเงินเดือนตัวเองสูงเกินจริง  ดูดเงินบริษัทใช้จ่ายส่วนตัวเพียบ  ซื้อของให้ภรรยาสุดเลิฟ-แม่ยายสุดรัก  

“ณ” อดีตผู้บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง  (WEH) บริษัทพลังงานลมชื่อดัง ถูกฟ้องเพิ่มเติมจากบริษัทวินด์ อีกหนึ่งคดี หลังจากก่อนหน้านี้ ผู้บริหารชุดใหม่ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายต่างๆ ของ “ณ”  สมัยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ จนพบว่ามีการตั้งค่าตอบแทนอดีตผู้บริหารสูงเกินจริง รวมทั้งมีการเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ส่อไปในทางทุจริต ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหลายรายการ ต่อศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหายกว่า 128 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอีก 7.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปีนับจากวันฟ้อง

บริษัท วินด์ฯ ได้ตรวจสอบพบว่าระหว่างที่ “ณ” เป็นกรรมการ ได้เบิกเงินบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองและบุคคลใกล้ชิดอีกหลายรายการ อาทิ ค่าบัตรเครดิต ค่าเดินทางและที่พักไปต่างประเทศที่ไม่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ค่ารับรอง ทั้งให้ตัวเอง ภรรยา และผู้ใกล้ชิด จากหลักฐานที่พบมีทั้งการสั่งซื้อและเบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทอื่นมีความเชื่อมโยงกับ “ณ” และ ภรรยา ซึ่งเป็นของที่มีมูลค่าสูงมากและไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินกิจการของบริษัท

อาทิ ผลิตภัณฑ์ Laura Mercier 4 รายการ รวมมูลค่า 51,840  บาท โดยเอกสารทางบัญชีระบุเป็นของขวัญวันเกิดสำหรับแม่ยาย ,  การซื้อนาฬิกา Rolex 2 เรือน รวม 460,000 บาท สินค้าของ Mettique 7 รายการ รวม 175,940  บาท สินค้าของ Hermes 22 รายการ รวม 207,150  บาท ต่างหูและผ้าพันคอของ Christian Dior 4 รายการ รวม 76,500 บาท ซึ่งในปี 2561 มีการเบิกเงินจำนวน 27,000 บาท เพื่อซื้อต่างหูคริสเตียน ดิออร์ ระบุเหตุผลว่า เป็นของขวัญวันเกิดให้ภรรยา

ขณะเดียวกัน ยังมีค่ารับรองอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกิจการบริษัทวินด์ เช่น ค่านักร้องและนักดนตรี และมีการเบิกค่ารับรองพนักงาน 30 คน ในกลุ่มธุรกิจของ “ณ”  ปี 2560 ซึ่งจัดงาน Outing

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบพบว่า มีการตั้งเงินเดือนตัวเองและโบนัสที่เกินจริง ซึ่งระบุพฤติการณ์ในคำฟ้องว่า ในปี 2558 หลังจาก “ณ” เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารที่เขาจัดตั้งขึ้นมา โดยได้ทำสัญญาจ้างกำหนดค่าตอบแทนให้ตัวเองสูงถึงเดือนละ 1.5 ล้านบาท ก่อนที่ปี 2562 จะเพิ่มเป็น 1.57 ล้านบาท และปี 2563 เพิ่มเป็น 1.65 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 91.23 ล้านบาท พร้อมเงินโบนัสให้ตัวเองในปี 2561-2562 เป็นเงิน 32.59 ล้านบาท ทำให้บริษัทต้องจ่ายให้แก่ “ณ”  รวมเกือบ 124 ล้านบาท

ในคำฟ้องระบุด้วยว่า “ณ ” มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการเดือนละ 50,000 บาท และเบี้ยประชุม (ตั้งแต่ปี 2559) ครั้งละ 30,000 บาท ดังนั้นควรได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (ถึงวันที่ถูกปลดออก เมื่อ 10 ก.ย. 63) เพียง 4.06 ล้านบาท เท่านั้น

กรณีดังกล่าวทำให้บริษัทวินด์ ฯ ได้รับความเสียหายอย่างมาก จึงจำเป็นต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก “ณ” เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 128 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอีก 7.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี