“ชินชัย ลีนะบรรจง” ตัดขายหุ้น DIMET 0.0247% เหลือถือ 14.9833%

HoonSmart.com>> “ชินชัย ลีนะบรรจง” ตัดขายหุ้น DIMET ออก 0.0247% เหลือถือหุ้น 14.9833%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ชินชัย ลีนะบรรจง รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยาม) หรือ DIMET เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2564 จำนวน 399,000 หุ้น หรือ คิดเป็น 0.0247% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 242 ล้านหุ้น หรือ 14.9833% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ่านข่าว

UWC เคาะขายหุ้น DIMET 24.99% -วอร์แรนต์ ให้ “ชนุตม์ วงศ์เจริญยง” รวม 104 ลบ.