ผถห. VL ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ 400 ล้านหน่วย

ผู้ถือหุ้น “ VL” กดปุ่มออกวอร์แรนท์ 400 ล้านหน่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ ร่วมด้วย ชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (VL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 400 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น อัตราส่วน 2 หุ้นเดิม :  1 VL-W1  อายุ 2 ปี  ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เมื่อเร็ว ๆ นี้