ตลท.ขยายเวลาแคช บาลานซ์ TRITN ส่วน SABUY ต่อระดับ 2 ถึง 13 พ.ค.

HoonSmart.com>> ตลท.ต่อเวลา Cash Balance หุ้นบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง พร้อมวอร์แรนต์ 3 (TRITN-W3) พร้อมขยายเวลามาตรการระดับ 2 หุ้น SABUY ตั้งแต่ 23 เม.ย.-13 พ.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ แจ้งการขยายช่วงดำเนินมาตรการระดับ 1 Cash Balance หุ้นบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) โดยสมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.-13 พ.ค. 2564

พร้อมกันนี้ขยายช่วงดำเนินการมาตรการระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หุ้นของบริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.-13 พ.ค. 2564

ราคาหุ้น TRITN ปิดที่ 0.40 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 42.02 ล้านบาท
ด้าน TRITN-W3 ปิด 0.11 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 3.96 ล้านบาท

ส่วน SABUY ปิด 6.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท หรือ +6.67% มูลค่าการซื้อขาย 120.78 ล้านบาท