STARK ติดโผเข้า SET100 ครึ่งปีหลัง

HoonSmart.com>>บล.กรุงศรี คาดการณ์หุ้นเข้าคำนวณ SET 50 และ SET 100 รอบครึ่งปีหลัง 2564   STARK ติดโผเข้า SET 100 รอบนี้ด้วย  ส่วน  IRPC, STA, STGT ติดโผ SET50

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ได้คำนวณการคัดเลือกหลักทรัพย์ ที่จะเข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 รอบครึ่งปีหลัง2564

ข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการคำนวณถึงวันที่ 21 เม.ย. 2564  (วันสุดท้ายที่จะนำข้อมูลมาคำนวณ คือ วันที่ 31 พ.ค. 2564)

คาดว่า มีหุ้นที่จะเพิ่มเข้าคำนวณดัชนี SET50  ได้แก่  IRPC, STA, STGT
และหุ้นที่คาดว่า จะปรับออกจากการคำนวณดัชนี SET50  ได้แก่  TOA, TU, VGI

สำหรับ ดัชนี SET 100  คาดว่า จะมีหุ้นเพิ่มเข้ามาคำนวณ ได้แก่  AAV, ICHI, PSL, SINGER, STARK, STGT, SYNEX, TKN

หุ้นที่คาดว่าจะปรับออกจากการคำนวณ SET 100 ได้แก่  BPP, EPG, GFPT, MBK, TOA, TPIPP, TTW, WHAUP

คาดว่าจะประกาศรายชื่อ SET50-100 รอบครึ่งหลังได้ในวันที่ 15 – 16 มิ.ย. 2564 และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ค. 2564