INSET ชี้โควิดรอบใหม่เร่งผู้ประกอบการขยาย Data Center-WFH หนุนโตแกร่ง

HoonSmart.com>> “ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต” บิ๊ก INSET มั่นใจผลงานปี 64 โตแกร่ง รับกระแส 5G และ WFH มองโควิด-19 ระลอกใหม่เร่งผู้ประกอบการขยายศูนย์ Data Center หนุนรายได้เติบโต 15-20% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ด้านผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผลหุ้น อัตรา 10 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล พร้อมงินสด 0.081 บาท/หุ้น ขึ้น XD 28 เม.ย. กำหนดจ่าย 20 พ.ค.นี้

ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท (INSET) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มงานในมือ โดยปัจจุบันมี Backlog กว่า 2,460 ล้านบาท ซึ่งทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้และปี 2565 และมั่นใจว่ารายได้รวมจะเติบโต 15-20% ตามแผนงานที่วางไว้ หนุนผลงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ จะเป็นตัวเร่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการตัดสินใจสร้างหรือขยายศูนย์ Data Center และอัพเกรดอุปกรณ์ 5G เพื่อรองรับการทำงานแบบ Work From Home เพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกันผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลักดันให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต”นายศักดิ์บวร กล่าว

ด้านที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 บาท จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,360,000 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เม.ย.64 กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 20 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ ยังอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 308 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 28 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล