ซีพีเอฟตั้งการ์ดสูง จัดประชุมผถห.แบบออนไลน์

HoonSmart.com>> ซีพีเอฟ ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น เปลี่ยนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบออนไลน์ พร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการผลิตอาหาร เพื่อผู้บริโภค

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายตัวเป็นวงกว้าง และมีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จากเดิมที่เป็นการจัดการประชุมที่โรงแรม เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซีพีเอฟได้ตั้งการ์ดสูงตลอดห่วงโซ่การผลิตและการดูแลพนักงาน ได้ยกระดับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อทั้งโรงงาน ฟาร์มและบริเวณสำนักงาน โดยมีการกำกับดูแลพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด โดยในส่วนของพนักงานได้มีการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการผลิตเดินหน้าได้อย่างไม่หยุดชะงัก

นายประสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนท่ามกลางวิกฤตนี้ และด้วยภารกิจในการสร้างความมั่นคงอาหาร จึงได้ดำเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” อย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ในการสนับสนุนความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ หน้ากากอนามัย รวมถึงการส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนอาหารให้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลสนามต่างๆที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้น อาทิ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน) ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้ง โรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลำพูน ด้วยหวังให้การร่วมแรงร่วมใจของซีพีเอฟนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คนไทยสามารถฝ่าวิกฤตรอบนี้อีกครั้ง