CKP มอบคอมพิวเตอร์

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) และบริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจากความรู้ในตำราเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล สำหรับโรงเรียนบ้านโคกเกษม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนจำนวน 120 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยโรงเรียนยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้ สมบัติ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บางเขนชัย เป็นตัวแทนทำพิธีส่งมอบให้แก่ เดชดวง ลึกอะหร่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเกษม และแสวง ตอบกระโทก นายก อบต.โคกไทย