GULF ควัก 130 ลบ. ซื้อหุ้น “ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ” เพิ่ม 2% ขยับถือ 42%

HoonSmart.com>> กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ รุกลงทุน ซื้อหุ้น “ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ” เพิ่ม 2% มูลค่า 130 ล้านบาท จาก “ทุนลดาวัลย์” ขยับถือหุ้น 42% จากเข้าลงทุนครั้งแรกเดือนธ.ค.63

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นบริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD) โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 2% จากบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (CPBE) มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 130 ล้านบาท โดยได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ CPBE พร้อมทั้งดำเนินการโอนหุ้นในวันที่ 20 เม.ย.2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PTT NGD ประกอบด้วยบริษัท ปตท. (PTT) ถือหุ้น 58% และ GULF ถือหุ้น 42%

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ PTT NGD ในสัดส่วน 40% ในเดือนธ.ค.2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PTT NGD ประกอบด้วย PTT ถือหุ้น 58% GULF ถือหุ้น 40% และ CPBE ถือหุ้น 2%

PTT NGD จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยลงทุนสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) ไปยังลูกค้าในพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แห่ง รอบกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ระยอง โดยมีลูกค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 250 ราย