ตลท.ยกระดับมาตรการดับร้อนหุ้น SAAM ห้ามคำนวณวงเงิน-แคช บาลานซ์

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มระดับมาตรการระดับ 2 หุ้น SAAM ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและ Cash Balance มีผล 20เม.ย.-10 พ.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและ Cash Balance ได้แก่ หุ้นบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2564 – 10 พ.ค.2564 โดยสมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดก่อนซื้อหุ้นเต็มจำนวน