“ปเนต จงวัฒนา” ขยับถือ PK แตะ 5.063%

“ปเนต จงวัฒนา” กรรมการ PK แจ้งได้หุ้น PK เพิ่มจากมรดก จำนวน 6 ล้านหุ้น ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 25.01 ล้านหุ้น หรือ 5.063%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ปเนต จงวัฒนา ได้มา หุ้นของบริษัท พัฒน์กล (PK) เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 จำนวน 6 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.214% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มามีจำนวน 25,018,586 หุ้น คิดเป็น 5.063% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเป็นการได้มาจากมรดก

ทั้งนี้ นาย ปเนต จงวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ PK จากโครงสร้างผู้ถือหุ้น PK ณ วันที่ 12 มี.ค.2561 ถือหุ้นใหญ่อันดับ 7 จำนวน 19,018,586 หุ้น หรือคิดเป็น 4.59%

สำหรับความเคลื่อนไหวหุ้น PK เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 เปิด 3.30 บาทซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของวัน แและสูงสุดอยู่ที่ 4.12 บาท ปิดที่ 4.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.74 บาท หรือ 22.42% และล่าสุดวันที่ 2 ส.ค.2561 ปิดที่ 4.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.36 บาท หรือ 9.47%