STARK ปิดบุ๊คโชว์ฟรีโฟลท 29% รายใหญ่-กองทุน-สถาบัน แห่ถือหุ้น

STARK ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ล่าสุด 5 เม.ย. 64 โชว์สัดส่วนการถือหุ้นรายย่อย หรือฟรีโฟลท เฉียด 29%  รายใหญ่-กองทุน-สถาบัน  แห่ถือหุ้น

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ( STARK )  ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประเภท XM (สิทธิร่วมประชุมผถห.) รอบนี้ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 21,824 ราย เพิ่มจาก 7,281 ราย

สัดส่วนการกระจายหุ้นให้กับนักลงทุนรายย่อย  หรือ ฟรีโฟลท 28.83%  ของหุ้นทั้งหมด  จากเดิม  20.84%  (  4/11/2563 ) หลังจากทำรายการบิ๊กล็อต 8% ล่าสุดวันที่ 17 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับการทำบิ๊กล็อต 8% ที่คาดว่าเป็นการบิ๊กล็อตครั้งสุดท้ายของนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นการเพิ่มฟรีโฟลท นั้น มีนักลงทุนรายใหญ่ รวมทั้งสถาบัน-กองทุน ไทย-ต่างชาติ เข้าร่วมซื้อหุ้น อาทิเช่น SCBAM , UBSAM, JPAM

ด้านรายชื่อผถห.ใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่  5 เม.ย. 2564 ประกอบด้วย

1. นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ  5,796.75 ล้านหุ้น หรือ 48.69 %  2. Stark Investment Corporation Limited 2,500 ล้านหุ้น คิดเป็น  21%  3. นาย รีวิน เพทายบรรลือ 519.75 ล้านหุ้น  คิดเป็น 4.37%

4. นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ จำนวน 241.17 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.03%   5. MR. Vonnarat Tangkaravakoon จำนวน 175 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.47%

6. นาย นเรศ งามอภิชน 111 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.93%   7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH  108.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.91%

8. BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT จำนวน 108 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.91%    9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED  91 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.77%  และ 10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 73.52 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.62%

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มฟรีโฟลท ของ STARK ครั้งนี้ ถึงส่วนหนึ่งของเกณฑ์การเข้าคำนวณดัชนี SET 100 และ SET 50 ซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากตลาดหลักทรัพย์วันที่ 15 มิ.ย. 2564 นี้