ตลท.จับ SAAM แคชบาลานซ์เริ่มวันนี้ ขยายเวลาแม่-ลูก ZMICO ถึง 29 เม.ย.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับหุ้น SAAM ติด Cash Balance พร้อมขยายดำเนินมาตรการ ZMICO และ ZMICO-W4 ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 9-29 เม.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ หุ้นของบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.-29 เม.ย.2564 สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดก่อนซื้อหุ้นเต็มจำนวน

นอกจากนี้ขยายช่วงดำเนินการะดับ 3 ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล ครั้งที่ 4 (ZMICO-W4) ตั้งแต่วันที่ 9-29 เม.ย. 2564