เอไอเอส คว้า 2 รางวัล เวที Thailand Zocial Awards 2021 ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน

เอไอเอส คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Brand Performances on Social Media สาขา Telecommunication แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในกลุ่มโทรคมนาคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัล Best Brand Performances by Platform จาก TWITTER ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการประกาศผลรางวัล Thailand Zocial Awards 2021 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่เอไอเอสที่ส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด 19 ในปีที่ผ่านมา เอไอเอสให้ความสำคัญเพื่อสื่อสารความเคลื่อนไหว กิจกรรม และส่งต่อความช่วยเหลือ ด้วยสินค้าและบริการที่เข้าใจกลุ่มลูกค้าอย่างดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนในแต่ละแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า 41.4 ล้านคนทั่วประเทศ

รางวัล Thailand Zocial Awards 2021 จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2013 โดยรางวัลในกลุ่ม BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA วัดผลโดยใช้ BRAND METRIC วัดความสามารถของแบรนด์ผ่านการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียใน 3 ปัจจัย ได้แก่ 1. BUSINESS GROWTH: การเติบโตของธุรกิจผ่านการทำการตลาดในช่องทางโซเชียลมีเดีย 2. CUSTOMER SATISFACTION: ความพึงพอใจของผู้บริโภค และ 3. INNOVATION: การสร้างมาตรฐานใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เอไอเอส ถือเป็นโอเปอเรเตอร์รายเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนี้ต่อเนื่องมากที่สุดหลังจากได้รับรางวัลเวทีนี้เป็นครั้งแรกในปี 2016 ถึงปี 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6