TSF เซ็น “เอสวี ซายน์” ขายพื้นที่โฆษณาบิลบอร์ด 3 ปี

“ทรีซิกตี้ไฟว์” ลงนามสัญญา “เอสวี ซายน์” ขายพื้นที่โฆษณาป้ายบิลบอร์ดในกรุงเทพ-ต่างจังหวัด สัญญา 3 ปี

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญากับบริษัท เอสวี ซายน์ จำกัด เพื่อขายพื้นที่โฆษณาป้ายขนาดใหญ่ประเภท Digital Billboard ในบริเวณกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 ป้ายและในบริเวณต่างจังหวัด 16 ป้าย มีอายุสัญญา 3 ปี ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ในการขายโฆษณาเท่านั้นและได้รับส่วนแบ่งจากรายได้โดยไม่มีภาระในการชำระค่าเช่าพื้นที่หรือลงทุนการซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น