กลุ่ม SAMART ได้งานกฟภ.มูลค่ากว่า 290 ลบ.

HoonSmart.com>> “สามารถคอร์ปอเรชั่น” เผยกิจการร่วมค้าระหว่างเทด้า-สามารถเทลคอม เซ็นสัญญากฟภ. ติดตั้ง Power Transformer Monitoring System มูลค่า 290.20 ล้านบาท

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) เปิดเผยว่า บริษัท เทด้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด สัดส่วน 94.35% ได้ลงนามในสัญญากิจการค้าร่วม (Consortium Agreement) กับบริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) โดยใช้ชื่อว่า “ทีดี- เอสทีซี คอนซอร์เตียม” ใน สัดส่วนร้อยละ 50:50

ทีดี- เอสทีซี คอนซอร์เตียม ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างงานโครงการงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2564 มูลค่าสัญญารวม 290.20 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีสัดส่วนตามมูลค่าสัญญาในส่วนของบริษัท เทด้า จำกัด มูลค่า 145.10 ล้านบาท และ SAMTEL มูลค่า 145.10 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีกำหนดการส่งมอบงานภายใน 330 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างและวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินแบ่งออกเป็น 4 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ