BAM ขายหุ้นกู้ 1.2 หมื่นลบ. 5-8 เม.ย.ดอกเบี้ย 1.40-3.79%

HoonSmart.com>>บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 6 ชุด ให้นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่เลือก  ลงทุน 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 1.40% ส่วนถือยาว 9 ปี รับผลตอบแทน 3.79%  แบ่งนำเงินไปซื้อสินทรัพย์หรือลงทุน ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท  และชำระคืนเงินกู้ 3,000 ล้านบาท 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 5 และ 7-8 เม.ย.2564 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารกสิกรไทย

หุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวน 6 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี  อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ชุดที่ 2 ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี  อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี  ชุดที่ 3 ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย 2.11% ต่อปี  ชุดที่ 4 ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.05% ต่อปี  ชุดที่ 5 ไม่เกิน 1,300 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.48% ต่อปี  และชุดที่ 6 ไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 9 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี  บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64

ส่วนวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน บริษัทจะนำไปใช้ในการซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท และ ชำระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จะใช้เงินภายในปี 2564