ก.ล.ต.-ตลท.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ลาว

รพี สุจริตกุล (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. และภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันต้อนรับนางสายสมร จันทะจัก (กลาง) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ (Lao Securities Commission Office : LSCO) ในโอกาสที่เดินทางมาประชุม โดย ก.ล.ต. ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว