GGC เผยศาลชั้นต้นสั่งอดีตผู้บริหารจ่ายค่าเสียหาย 8 ลบ.คดีวัตถุดิบคงคลังหาย

HoonSmart.com>> “โกลบอลกรีนเคมิคอล” เผยความคืบหน้าคดีวัตถุดิบคงคลังหายปี 61 ศาลชั้นต้นสั่งอดีตผู้บริหารจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน 8 ล้านบาท ส่วนคดีอาญารอสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการ พร้อมเตรียมดำเนินการตามกฎหมายกับคู่ค้า 2 รายไม่ทำตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหายว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องอดีตพนักงานของบริษัทฯ ในระดับผู้บริหาร เป็นคดีแพ่งในข้อหาละเมิดและทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ซึ่งคดีแพ่งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหายนั้น เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2564 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดีและกำหนดค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 8 ล้านบาท

ส่วนคดีอาญา จากที่บริษัทฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับคู่ค้าและอดีพนักงานของบริษัทฯ ต่อพนักงานสอบสวนไปนับแต่เกิดเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหายเมื่อปี 2561 เป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบโดยการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างคู่ค้าบางรายกับอดีตพนักงานของบริษัทฯ ขณะนี้คดีอาญามีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่ง โดยคู่ค้าบางส่วนและอดีตพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบข้อกล่วหาของพนักงานสอบสวนไปแล้ว ซึ่งจะสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอัยการต่อไปและคาดว่าพนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคดีให้เป็นไปโดยเร็วและเป็นธรรม

สำหรับการประนีประยอมยอมความกับคู่ค้าจำนวน 2 ราย ซึ่งยอมรับชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทฯ นั้น ต่อมาคู่ค้าทั้งสองรายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาประนีประยอมยอมความ บริษัทฯ จึงจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวเมื่อ 23 มี.ค.2564 เกี่ยวกับการดำเนินคดีอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ กับพวก 11 ราย กรณีทุจริตวัตถุดิบคงคลังเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย พร้อมส่งเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของก.ล.ต. ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย โดยสรุปคดีและแนวทางการดำเนินงานของก.ล.ต.เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผสรุปคดีและการดำเนินการของบริษัทฯ