RT ชนะประมูลงานใหม่ 3 โครงการมูลค่า 358 ลบ.

HoonSmart.com>> “ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง” คว้างานใหม่ 3 โครงการ “ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สถานีย่อยคลองกระเทียม-ก่อสร้างระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน -งานปรับปรุงไหล่เขาฝั่งซ้ายเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” มูลค่ารวม 358.50 ล้านบาท รอเซ็นสัญญา

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ ในเดือนมี.ค.2564 รวมมูลค่างาน 358.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทเป็นผู้ชนะการเสนอราคาและรอเรียกทำสัญญาทั้ง 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ของสถานีย่อยคลองกระเทียม จ่ายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรมบางชัน แทนสถานีย่อยขนาดเล็กวัดบำเพ็ญ ตามข้อโครงการ 12.3.16 ณ บริเวณถนนหม่อมเจ้าสง่างาม ของการไฟฟ้านครหลวง มูลค่าโครงการ 51.72 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน และอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ของกรมชลประทาน มูลค่าโครงการ 280.34 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โครงการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงไหล่เขาฝั่งซ้ายเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ของกรมชลประทาน มูลค่าโครงการ 26.44 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัท ซึ่งเสนอราคาในนาม กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง – วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง