TPCH จ่อ COD โรงไฟฟ้า 3 แห่ง เตรียมขายหุ้นกู้ 3 พันลบ.

HoonSmart.com>>”ทีพีซี เพาเวอร์” ส่งสัญญาณปี 64 ผลงานโตโดดเด่น รับรู้รายได้โรงไฟฟ้าเดิม-โรงไฟฟ้าใหม่ 10 แห่ง  เตรียม COD โรงไฟฟ้าชีวมวล-ขยะ เพิ่ม 3 แห่ง รวมกำลังผลิต   125 เมกะวัตต์ เล็งขายหุ้นกู้วงไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจ

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยว่า ในปี 2564 คาดว่าธุรกิจยังเติบโตได้ดี เนื่องจากทยอยรับรู้รายได้จากการขายไฟเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 10 แห่ง กำลังการผลิตรวม 109 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ที่เพิ่ง COD เริ่มมีความเสถียรมากขึ้น มั่นใจว่าจะทำให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 20% จากปีก่อน

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะ COD เพิ่มทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ 3 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 16 เมกะวัตต์ เพื่อให้มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 125 เมกะวัตต์ และบพร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากทันทีที่ภาครัฐประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลโครงการได้

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 มีรายได้รวม 1,777.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135.35 ล้านบาท หรือ 8.2 % และมีกำไรสุทธิ 250.95 ล้านบาท คณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.110 บาท เป็นจำนวนเงิน 44.13 ล้านบาท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 7 พ.ค.นี้และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พ.ค. 2564 และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี เพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจ