PTTEP พบแหล่งน้ำมัน-ก๊าซ นอกชายฝั่งมาเลเซีย

HoonSmart.com>>ปตท.สผ.ค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในโครงการซาราวักเอสเค 405บี นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย  ความหนากว่า 100 เมตร เพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมในอนาคต 

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี ซาราวัก ออยล์ บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในมาเลเซีย ได้เริ่มการขุดเจาะหลุมสำรวจ ซีรุง-1 ซึ่งเป็นหลุมสำรวจแรกของโครงการซาราวัก เอสเค 405บี เมื่อเดือนม.ค. 2564 ที่ระดับความลึก 2,538 เมตร โดยได้ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ มีความหนากว่า 100 เมตร ซึ่งมีปริมาณเป็นที่น่าพอใจ โดย ปตท.สผ. มีแผนจะขุดเจาะหลุมประเมินผลในอนาคตอันใกล้ เพื่อยืนยันศักยภาพทางปิโตรเลียมต่อไป

“การค้นพบแหล่งน้ำมันดิบในครั้งนี้ นับเป็นการค้นพบปิโตรเลียมแหล่งใหม่นอกชายฝั่งครั้งที่ 3 ของ ปตท.สผ. ในมาเลเซีย หลังจากที่ได้ค้นพบก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่แหล่งลัง เลอบาห์ ในโครงการซาราวัก เอสเค 410บี และแหล่งโดกง ในโครงการซาราวัก เอสเค 417 ซึ่งเรามีแผนจะสำรวจพื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงของโครงการซาราวัก เอสเค 405บี ในปีหน้าอีกด้วย  ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากองค์ความรู้และประสบการณ์การสำรวจปิโตรเลียมที่ผ่านมาของเราในอ่าวไทย และการค้นพบครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างฐานการลงทุนของ ปตท.สผ. ในมาเลเซียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ” นายพงศธรกล่าว

โครงการซาราวัก เอสเค 405บี  มี บริษัทย่อยของปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการและถือสัดส่วนการลงทุน  59.5% มีผู้ร่วมทุนประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด และบริษัท ปิโตรนาส ชาริกาลี  ลงทุน  25.5% และ 15๔ ตามลำดับ

นอกจากโครงการซาราวัก เอสเค 405บี ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้ว ปตท.สผ. ยังมีการลงทุนในประเทศมาเลเซียอีกหลายโครงการ ได้แก่ แปลง เอสเค 410บี, เอสเค 314เอ, เอสเค 438, เอสเค 417, พีเอ็ม 407 และพีเอ็ม 415 ซึ่งอยู่ในระยะสำรวจ แปลงเค, เอสเค 309, เอสเค 311, แหล่งโรตัน-บูลอร์ ในแปลงเอช และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ซึ่งมีการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการลงทุนในบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี  ร่วมกับบริษัท ปตท.   ในโครงการ MLNG Train 9 ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซธรรมชาติเหลวในรัฐซาราวักอีกด้วย