ยอดใช้ดาต้าพุ่ง 16% คนนิยมโทรผ่านแอปฯ

กสทช.เผยยอดใช้งานดาต้าไตรมาส 1 ปีนี้ เพิ่มขึ้น 16.95% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปีที่แล้ว คนนิยมโทรผ่านแอปฯ “Line-WhatsApp-skype-Messenger”

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานกสทช. พบว่าในช่วงไตรมาส 1/2561 ปริมาณการใช้งานโทรศัพท์ด้วยเสียงโดยตรงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ 7,700 ล้านนาที ลดลง 13% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560 ที่มีปริมาณการใช้งานโทรศัพท์ด้วยเสียง 8,900 ล้านนาที

ขณะที่ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 1,208,046 เทราไบต์ เพิ่มขึ้น 16.95% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560 ที่ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่ที่ 1,033,022 เทราไบต์ สะท้อนว่าคนไทยเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานจากที่โทรหากันด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เป็นการโทรหากันผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยแอปพลิเคชัน อาทิ Line ,WhatsApp ,skype .Messenger ,KakaoTalk หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ แทน

“ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้งานดาต้าผ่านโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย สวนทางกับการโทรหากันโดยตรงด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง อาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการโทรหากันผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน” นายฐากร กล่าว

สำหรับการโทรศัพท์ด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า Line ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.67 MB/นาที WhatsApp ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.52 MB/นาที skype ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.64 MB/นาที Messenger ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.67 MB/นาที KakaoTalk ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.6 MB/นาที Tango ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.1 MB/นาที Hangouts ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.68 MB/นาที และ Viber ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.01 MB/นาที

ส่วนการโทรในรูปแบบวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า Line ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 2.72 MB/นาที WhatsApp ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 4.89 MB/นาที skype ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 10.01 MB/นาที Messenger ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 5.29 MB/นาที KakaoTalk ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 3.41 MB/นาที Tango ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 4.72 MB/นาที Hangouts ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 36.58 MB/นาที และ Viber ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 40.52 MB/นาที