พฤติกรรมที่ควรเลี่ยงในการลงทุน

โดย…มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)
https://www.morningstarthailand.com/th/

 
 
นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด มักจะลงทุนไปตามอารมณ์ ความรู้สึก มากกว่าการลงทุนโดยยึดเหตุผลเป็นหลัก ทำให้นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและขาดทุนจากการลงทุน

ทั้งนี้ ลักษณะการลงทุนที่ควรหลีกเลี่ยงนั้นมีดังต่อไปนี้

ความกลัวความสูญเสียหรือขาดทุนจากการลงทุน

เมื่อนักลงทุนมีความรู้สึกกลัวที่จะขาดทุน ทำให้อาจตัดสินใจถือหุ้นที่ขาดทุนอยู่นั้นต่อไปเพราะคาดหวังว่าซักวันหุ้นนั้นจะกลับมาอยู่ในระดับที่มีกำไรหรือคืนทุนได้ หรืออีกทางหนึ่งนักลงทุนอาจตัดสินใจขายหุ้นเร็วจนเกินไปเพราะความกลัวว่ากำไรที่มีอยู่นั้นจะหายไป และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการลงทุนดังกล่าว การตัดสินใจลงทุนจึงควรดูปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรวมถึงแนวโน้มในอนาคตมาประกอบการลงทุน สมมติว่าหุ้นที่ลงทุนอยู่นั้นขาดทุนโดยราคาปรับลดลงจาก 100 บาท เหลือ 70 บาท ขณะที่มูลค่าพื้นฐานของหุ้นอยู่ที่ 50 บาทเท่านั้น สิ่งที่นักลงทุนควรทำก็คือการขายหุ้นดังกล่าวออกไปจะดีกว่า ในทางกลับกันหากหุ้นเริ่มมีกำไร ให้ลองทบทวนดูว่าเป้าหมายกำไรที่มองไว้แต่แรกนั้นเป็นเท่าไหร่และเราลงทุนในบริษัทด้วยเหตุผลอะไร อย่าพึ่งรีบตัดสินใจขายออกไปก่อนเพราะเพียงแค่กลัวว่ากำไรที่อยู่จะหมดไป

ความมั่นใจที่มากเกินไป

หากนักลงทุนมีความมั่นใจที่มากเกินไป อาจทำให้คิดว่าความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้นเพียงพอแล้ว และนำไปสู่การประเมินผลตอบแทนที่ผิดพลาดและประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปได้ การทบทวนการลงทุนที่ผ่านมาในอดีตจะช่วยลดความผิดพลาดจากความมั่นใจที่มากเกินไปได้ โดยเฉพาะวัตุประสงค์ของการลงทุนว่าทำไมถึงซื้อหุ้นบริษัทนั้น และทำไมถึงตัดสินใจขายออกไป เพื่อดูพฤติกรรมการซื้อขายของตัวเองและลดข้อผิดพลาดดังกล่าวออกไป

ความกลัวการผิดพลาด

บางครั้งเราอาจไม่ตัดสินใจที่จะทำอะไรเรย เพราะกลัวความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จึงเลือกที่จะอยู่เฉยๆ และนั่นก็ทำให้นักลงทุนมีความกลัวต่อการขาดทุนมากเกินไปและนำไปสู่ผลตอบแทนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดจึงสำคัญมากในเรื่องนี้ หากเรามีเหตุผลหรือข้อโต้แย้งที่ดีพอในการตัดสินใจลงทุนเราก็จะไม่มาเสียใจในภายหลังต่อสิ่งที่ได้ทำไป นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงเรื่องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ ประโยชน์ที่ได้จากการถือลงทุนระยะยาว และการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์

การทำตามใจตัวเอง

นักลงทุนบางส่วนมักทำตามใจตัวเองทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนระยะยาวได้ เนื่องจากเน้นแต่ผลตอบแทนที่ได้ในช่วงสั้นทั้งๆที่รู้ว่าการลงทุนระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงควรมีการวางแผนการลงทุนเพื่อให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้ และอาจลงทุนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เราทำตามแผนที่วางไว้ได้ต่อเนื่อง

ความ Bias ทางความคิดและการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจลงทุนถือเป็นสิ่งที่ยากที่จะเอาชนะได้ การเพิ่มเติมความรู้เรื่องการลงทุนและหมั่นประเมินการลงทุนที่ผ่านมาเพื่อเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จัดทำแผนการลงทุนเพื่อให้เราทำตามแผนที่กำหนด รวมทั้งการลงทุนอย่างมีเหตุผลโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริง จึงจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้