NEWS แตกไลน์ดัน “ฐานเศรษฐกิจฯ” ตั้งบ.ย่อยลุยธุรกิจหลักทรัพย์ครบวงจร

HoonSmart.com>> บอร์ดนิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น อนุมัติ “ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย” ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ รองรับธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หวังเพิ่มช่องทางหารายได้

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยบริษัท บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย ถือหุ้น 99.99%

สำหรับแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะชำระครั้งแรกเมื่อจัดตั้งบริษัทเป็นเงิน 5 ล้านบาท เพื่อทยอยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามความต้องการของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางในการหารายได้