ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 20 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิดลง 40 สต./ลิตร-ยกเว้น ดีเซลพรีเมี่ยม B7 ลดลง 30 สต. และ E85 ลด 20 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 27 มี.ค.นี้

บริษัท ปตท. (PTT) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิด ยกเว้นดีเซลพรีเมี่ยม B7 ลดลง 30 สตางค์ และน้ำมันเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง ลิตรละ 0.40 บาท ยกเว้น E85  ลดลงลิตรละ 0.20 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (27 มี.ค.63)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 33.56 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.15 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.88 บาท, E20 ลิตรละ 24.64 บาท, E85 ลิตรละ 20.79 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 23.19 บาท และ ดีเซลพรีเมี่ยม ฺB7 ลิตรละ 30.86 บาท
(ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)