ธ.กรุงเทพ รับมอบ 3 รางวัล จากนิตยสาร The Asset ปี 2020

คณิต สีห์ รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ พร้อม ศิริวรรณ สุรโกมล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice Present ผู้จัดการธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 และอัญชลี เจริญกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice Present ผู้จัดการธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบ 3 รางวัลเกียรติยศจาก The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ในงาน The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country & Regional Awards 2020 ประกอบด้วย รางวัล Best Cross-Border Financing (Cambodia) สำหรับวงเงินกู้ระยะยาวมูลค่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของบริษัท Royal Field Development, รางวัล Best Syndicated Loan (Thailand) สำหรับวงเงินกู้ระยะยาวมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของบริษัท Thai Pipeline Network และรางวัล Best Sustainability Bond สำหรับการเป็นที่ปรึกษาในธุรกรรมการจำหน่ายพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของรัฐบาลไทยมูลค่ารวม 80,000 ล้านบาท