บลจ.บีแคปชวนลงทุนกอง BCAP-GPROP รับแนวโน้มศก.เริ่มฟื้นตัว

HoonSmart.com>> บลจ.บีแคปแนะลงทุนกอง BCAP-GPROP ลุยอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก รับอานิสงส์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลับมาคึกคักหลังแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว ผลจากหลายประเทศเริ่มแจกจ่ายวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับมา ชูผลตอบแทนโดดเด่นกว่า 20% นับตั้งแต่ก่อตั้งเดือนมี.ค.63

เมธ์วดี ประเสริฐสินธนา

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอกแคปปิตอล หรือ BCAP เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกในปี2564 มีแนวโน้มกลับมาเติบโตใกล้เคียงระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จากการที่วัคซีนเริ่มมีการแจกจ่ายไปในหลายประเทศ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นใจของผู้บริโภคเริ่มกลับมาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นกลุ่ม Laggard ของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีของการเข้าลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ (BCAP-GPROP) เป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้จากค่าเช่าที่สม่ำเสมอโดยมีการกระจายการลงทุนใน REITs, Property Fund, Infrastructure Fund ทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์หลากหลายประเภทและกระจายความเสี่ยงไปในตัว

สำหรับกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ (BCAP-GPROP) ตั้งแต่จัดตั้งกองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนประมาณ 20%