“พรีเชียส ชิพปิ้ง” ไถ่ถอนหุ้นกู้ PSL206A ก่อนกำหนดวงเงิน 329 ลบ.

HoonSmart.com>> “พรีเชียส ชิพปิ้ง” เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL206A คงค้างทั้งหมดก่อนวันครบกำหนดครั้งสุดท้าย จำนวน 329.28 ล้านบาท ดีเดย์จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนผู้ถือหุ้นกู้ 23 เม.ย.นี้

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้รุ่น PSL206A) ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 ธ.ค.2564 (ตามที่ได้รับการขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563) นั้น บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด คิดเป็นเงินจำนวน 329.28 ล้านบาท โดยในการไถ่ถอนครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) บริษัทฯ จะชำระคืนเงินต้นดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 23 เม.ย.2564