WAVE ขายบิ๊กล็อตหุ้น TSE 7.9 ล้านหุ้น ให้ CEO มูลค่าเกือบ 20 ลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ดเวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ อนุมัติขายบิ๊กล็อตหุ้น “ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่” จำนวน 0.37% ขาย “แมทธิว กิจโอธาน” ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ราคาหุ้นละ 2.51 บาท มูลค่ารวม 19.83 ล้านบาท

แมทธิว กิจโอธาน

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2564 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นในบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) ให้แก่นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท จำนวน 7.9 ล้านหุ้น หรือ 0.37% ในราคาเฉลี่ย 30 วันย้อนหลังคิดเป็น 2.51 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 19.83 ล้านบาทผ่านกระดานหลักทรัพย์บิ๊กล็อต

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ราคาซื้อขายเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเมื่อเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

ทั้งนี้การขายหุ้นดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2564 อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นในบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) จำนวนไม่เกิน 8 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.38%

หุ้น TSE ปิดตลาดที่ราคา 2.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท หรือ 5.51% มูลค่าการซื้อขาย 139.79 ล้านบาท