ครม.ไฟเขียวพักหนี้เกษตรกร 3 ปี

ครม.อนุมัติโครงการพักหนี้เกษตรกร 3.81 ล้านคน เป็นเวลา 3 ปี พร้อมอนุมัติงบ 1.5 หมื่นล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 2 โครงการ พร้อมอนุมัติวงเงินจากงบกลางกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

ประกอบด้วย 1.โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือการพักหนี้ ครอบคลุมเกษตรกร จำนวน 3.81 ล้านราย เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564

และ2.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรรายย่อย เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1ส.ค.2561-31 ก.ค. 2562 โดยครม.อนุมัติงบกลางปีงบ 2561 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.2561 เป็นเงิน 2,724 ล้านบาท ส่วนการชดเชยดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ 13,580 ล้านบาท ให้จัดสรรจากงบประมาณปี 2562