APM เยี่ยมชมธุรกิจ “โฮม พอตเทอรี่”

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ (ที่ 5 จากซ้าย) เสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากขวา) บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China) ของบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ HPT โดยมี วรรณี เชาว์กิตติโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) และ นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ณ จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆ นี้