AEC เผย “ประพล มิลินทจินดา” ลาออก “กรรมการ-ปธ.บอร์ดบริหาร”

HoonSmart.com>> บล.เออีซี เผย “ประพล มิลินทจินดา” ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง “กรรมการ-ประธานกรรมการบริหาร” มีผล 22 มี.ค.64

ประพล มิลินทจินดา

บริษัทหลักทรัพย์เออีซี (AEC) แจ้งว่า นายประพล มิลินทจินดา ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และประธานกรรมการบริหาร โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2564 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทําความผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เกียรติธนาขนส่ง (KIAT) ช่วงปี 2557 ซึ่งมีชื่อนายประพล มิลินทจินดา เป็น 1 ใน 13 ราย ที่ถูกดำเนินคดีลงโทษทางแพ่ง โดย ก.ล.ต.ปรับเป็นเงิน 22.78 ล้านบาท

 
 
อ่านข่าว

ก.ล.ต.ฟันปั่นหุ้น KIAT ปรับ 13 รายกว่า 291 ลบ. ‘เกียรติชัย’ อดีต MD โดนหนักสุด