PTTEP เล็งใช้สิทธิอุทธรณ์คดีน้ำมันรั่วแหล่ง “มอนทารา”

HoonSmart.com>> “ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม” เผยศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย ตัดสินคดีน้ำมันรั่วไหลแหล่งมอนทารา กรณีผู้เลี้ยงสาหร่ายในอินโดนีเซียยื่นฟ้อง ด้าน PTTEP AAA บริษัทย่อยเตรียมพิจารณาใช้สิทธิอุทธรณ์คดี

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) แจ้งว่า จากกรณีที่กลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียได้ ยื่นฟ้องบริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2559 โดยเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของแหล่งมอนทาราที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2552 โดยศาลฯ มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งว่า PTTEP AAA อยู่ระหว่างการพิจารณาคำพิพากษาดังกล่าวโดยละเอียดเพื่อพิจารณาใช้สิทธิอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวต่อไป